Psychosociale hulpverlening

Methoden

– Cognitieve gedragstherapie
– Beeldcommunicatie
– Transactionele Analyse
– Oplossings- en ervaringsgerichte methodieken
– Creatieve werkvormen

– Sensopathische werkvormen
РWRITEjunior (traumatherapie voor kinderen en jongeren)

Psychosociale hulpverlening Angelika van den Berg biedt therapeutische hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassen vanuit een christelijke levensvisie, met respect en ruimte voor de persoonlijke mening en geloofsovertuiging van eenieder.

Hierin ontmoet ik mensen die geconfronteerd worden met moeilijkheden, problemen en pijnlijke gebeurtenissen, die kunnen zorgen voor innerlijke onrust en pijn. Ons uiterlijk kan soms iets anders uitstralen dan datgene wat we vanbinnen voelen en wat anderen van ons zien. Al deze gevoelens kunnen vragen met zich meebrengen waar we in gedachten mee worstelen zoals; waarom overkomt mij dit, wie ben ik eigenlijk, word ik ooit weer de oude, wat wil ik nu, hoe nu verder en waar liggen mijn passies, verlangens en talenten? Ik ga hierin van harte met je onderweg om je te helpen weer in verbinding te komen met jezelf en de anderen om je heen.

Psychosociale hulpverlening staat voor het ondersteunen en het inzicht geven in klachten die ontstaan zijn door persoonlijke, relationele en maatschappelijke moeiten of problemen. Bewustwording en inzicht zorgen voor de mogelijkheid om opnieuw keuzes te kunnen maken in het persoonlijke leven, dit zorgt voor meer ruimte om gevolg te geven aan eigen individuele verlangens, passies en talenten.