Therapie voor kinderen en tieners

Speltherapie

Voor kinderen is het vaak moeilijk om te praten over moeilijke dingen die ze meemaken of waar ze mee zitten. Spelen is hun de manier om gevoelens te uiten en te verwerken. Spelen is de taal van het kind. Door te werken met spel, beelden en creativiteit kunnen kinderen zich veel beter uiten. Speltherapie is een geschikte vorm van therapie voor kinderen van 3 tot 12 jaar.

Wanneer u hulp zoekt voor uw kind, dan vindt er eerst een intakegesprek plaats, indien mogelijk met beide ouder(s) of verzorger(s). Tijdens de intake bespreken we de problematiek, de ontwikkeling en gezinssituatie van uw kind, om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de situatie. Daarna vindt er een ontmoeting plaats met uw kind. Het is van belang dat u als ouder(s) en ook uw kind een goed en vertrouwd gevoel hebben in mij als therapeut. Wanneer we het samen ‘zien zitten’ volgen er 4 à 5 sessies waarin ik werk aan het opbouwen van vertrouwen en observeer ik uw kind. Hierna vindt een oudergesprek/evaluatiegesprek plaats. Samen bespreken we de bevindingen en mijn plan van aanpak. We spreken met elkaar af hoe we verder gaan.

In principe vindt er na elke 5 sessies met uw kind een oudergesprek plaats.

Jongeren

Voor tieners gebruik ik onder andere creatieve vormen binnen de therapie. Respect en vertrouwen staan centraal. Vanuit vertrouwen gaan we oplossingsgericht te werk. Wanneer ging het goed en hoe kwam dat? Zijn die momenten uit te bouwen en hoe dan? Therapeutische interventies en beelden worden gebruikt om inzicht te krijgen in zichzelf, de eigen gevoelsbeleving. Daarna kan deze worden verkend, opnieuw worden vormgegeven en geordend.