Therapie voor kinderen en jongeren

Kinderen

Waar volwassenen vaak woorden gebruiken om zich te uiten, gebruiken kinderen spel om hun gedachten, gevoelens en wensen te uiten en te verwerken. Eigenlijk kunnen we zeggen dat spel ‘de taal’ van het kind is. Dit wordt gedaan door te werken met spelmateriaal, beelden en creativiteit. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven. Veiligheid en vertrouwen staan hierin centraal. Speltherapie is een geschikte vorm van therapie voor kinderen van 3 tot 12 jaar.

Jongeren

Bij jongeren wordt er gebruikt gemaakt van onder andere creatieve werkvormen en beelden, waarin oplossings- en ervaringsgericht gewerkt wordt. Wanneer ging het goed en hoe kwam dat? Zijn die momenten uit te bouwen en hoe dan? Het geeft inzicht en bewustwording in zichzelf en in de belevings- en gevoelswereld van de jongere. Door deze verkregen inzichten stelt het de jongere in staat om anders te leren kiezen in hun persoonlijke leven. Dit zorgt voor meer ruimte om gevolg te geven aan hun eigen individuele verlangens, passies en talenten. Respect en vertrouwen staan hierin centraal.

Werkwijze

Wanneer u hulp zoekt voor uw kind, dan vindt er eerst een intakegesprek plaats, indien mogelijk met beide ouder(s) of verzorger(s). Tijdens de intake bespreken we de problematiek, de ontwikkeling en gezinssituatie van uw kind, om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de situatie. Daarna vindt er een ontmoeting plaats met uw kind. Het is van belang dat u als ouder(s) en ook uw kind een goed en vertrouwd gevoel hebben in mij als therapeut. Wanneer we het samen ‘zien zitten’ volgen er 4 à 5 sessies waarin ik werk aan het opbouwen van vertrouwen en observeer ik uw kind. Hierna vindt een oudergesprek/evaluatiegesprek plaats. Samen bespreken we de bevindingen die er zijn gedaan en wordt het plan van aanpak besproken. Het plan van aanpak wordt met regelmaat samen met u als ouder(s) of verzorger(s) geëvalueerd.

Methoden die ingezet kunnen worden

– Cognitieve gedragstherapie
– Beeldcommunicatie
– Transactionele Analyse
– Oplossings- en ervaringsgerichte methodieken
– Creatieve werkvormen

– Sensopathische werkvormen
– WRITEjunior (traumatherapie voor kinderen en jongeren)

Vergoeding van de therapie

Via de Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland heb ik een contract met de gemeenten Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk en Ermelo.
Wanneer u een verwijzing hebt via de huisarts of via het Centrum voor Jeugd en Gezin, wordt de therapie vergoed door de ZIN-Jeugdwet.

 

 

Wilt u uw kind liever particulier aan melden, dan kan dat ook. De kosten bedragen € 80,- per sessie (45-50 minuten) (intakegesprek, kindsessies en oudergesprekken). Ook wordt er eenmalige € 120,- euro in rekening gebracht voor het maken van het begeleidingsplan van uw zoon of dochter, waarin het plan van aanpak beschreven wordt.