Therapie voor volwassenen

Ervaring van innerlijke pijn en onrust

In ons leven kunnen we geconfronteerd worden met moeilijkheden, problemen en pijnlijke gebeurtenissen, die zorgen dat we innerlijke onrust en pijn ervaren. Dit kan zich uiten in gevoelens van ongerustheid, angst, depressiviteit, onbehagen, slecht slapen, vermoeidheid, overbelasting, stress of het niet (meer) hebben van overzicht. Ons uiterlijk kan soms iets anders uitstralen dan datgene wat we vanbinnen voelen en wat anderen van ons zien. Al deze gevoelens kunnen vragen met zich meebrengen waar we in gedachten mee worstelen zoals; waarom overkomt mij dit, wie ben ik eigenlijk, word ik ooit weer de oude, wat wil ik nu, hoe nu verder en waar liggen mijn passies, verlangens en talenten?

 
Inzicht in ‘overlevingsmanieren’

Vaak hebben wij onszelf ‘overlevingsmanieren’ aangeleerd om met problemen en moeilijkheden om te gaan, maar zijn onze eigen behoeften en verlangens uit het oog verloren. Door inzicht te krijgen in deze manier(en) zijn wij in staat om anders te kiezen in ons persoonlijke leven. Dit zorgt voor meer ruimte om gevolg te geven aan onze eigen individuele verlangens, passies en talenten.


Hulp bij jouw herstelproces

Ik wil er graag voor je zijn om je te helpen met je vragen, moeite(n) en worstelingen die je in het leven meemaakt. Door te luisteren, aan te sluiten op jouw beleving en door samen te ordenen, help ik je inzicht te krijgen in de wijze waarop je vanuit jezelf met deze vragen, moeite(n) en problemen om kan gaan. Ik maak met regelmaat gebruik van beeldcommunicatie, om zodoende naast praten beeld te geven aan de inhoud van ons gesprek. Ervaring heeft mij geleerd dat dit een positieve bijdrage levert in het inzicht krijgen van de situatie.


Werkwijze

Tijdens de intake kijken we naar wat jij als jouw probleem/moeite ervaart, om zo samen tot een hulpvraag te komen. Wanneer jij en ik het samen ‘zien zitten’ gaan we vanuit deze hulpvraag samen onderweg en help ik je graag in jouw proces naar herstel. Tijdens dit proces leer je zelf stappen te zetten en autonome keuzes te maken, zodat je de mogelijkheden hebt om (weer) verbinding te kunnen leggen. Verbinding bijvoorbeeld tussen je denken en je voelen en in de belangrijke relaties om je heen. Na elke acht gesprekken hebben we een evaluatiemoment, waarin we samen terugkijken naar jouw bevindingen en ervaringen en spreken we samen af hoe we verder gaan.