Specialisatie

Als specialisatie richt ik mij eveneens op kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Heb jijzelf een verstandelijke beperking en heb je het gevoel dat je hoofd vol zit met vragen en problemen, of heb je dingen meegemaakt die je bang, boos en/of verdrietig gemaakt hebben en weet je niet hoe je nu verder moet? Dan wil ik er graag voor je zijn om naar je te luisteren en samen te kijken naar jouw vragen en problemen, maar ook naar wat jij nodig hebt om verder te kunnen. Allereerst is het belangrijk dat wij elkaar leren kennen en vertrouwen en van hieruit gaan we dan samen op weg.

Als ouder(s) of verzorger(s) van een (volwassen) kind met een verstandelijke beperking, weet u dat ook zij te maken krijgen met gebeurtenissen die impact hebben op hun dagelijks functioneren en die voor hen vaak niet te overzien zijn. Dit kan resulteren in onverklaarbaar gedrag geven waarin onrust, spanning, verdriet, boosheid, somberheid of vermoeidheid een rol kunnen spelen. De jarenlange ervaringen van mij met deze doelgroep heeft mij geleerd om de vertaalslag te kunnen maken naar mensen met een beperking en hun ouder(s) en/of verzorger(s). Ik wil er graag voor hen zijn, juist wanneer zij het zelf even niet meer weten.

 

Hierdoor krijgt uw kind de gelegenheid en de ondersteuning om zijn of haar problemen zo goed mogelijk te uiten én te verwerken.
Werkwijze

Allereerst is het opbouwen van een therapeutische relatie erg belangrijk, waarin veiligheid en vertrouwen centraal staan. Van hieruit kijk ik wat uw kind als zijn of haar probleem ervaart. Omdat taalbegrip vaak een belemmerende factor is voor mensen met een verstandelijke beperking, pas ik verschillende behandelmethodes en interventies op maat toe. Op een intuïtieve muzikale en/of creatieve manier sluit ik aan op de individuele behoeften en de mogelijkheden van uw kind en maak ik gebruik van beeldcommunicatie. Hierdoor krijgt uw kind de gelegenheid en de ondersteuning om zijn of haar problemen zo goed mogelijk te uiten én te verwerken. Daarnaast staan observeren, luisteren, ordenen en overzicht bieden centraal.


 
 Wanneer u hulp zoekt voor uw kind, dan vindt er eerst een intakegesprek plaats, indien mogelijk met beide ouder(s) of verzorger(s). Tijdens de intake bespreken we de problematiek, de ontwikkeling en gezinssituatie van uw kind, om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de situatie. Daarna vindt er een ontmoeting plaats met uw kind. Het is van belang dat u als ouder(s) en ook uw kind een goed en vertrouwd gevoel hebben in mij als therapeut. Wanneer we het samen ‘zien zitten’ volgen er 4 à 5 sessies waarin ik werk aan het opbouwen van vertrouwen en observeer ik uw kind. Hierna vindt een oudergesprek/evaluatiegesprek plaats. Samen bespreken we de bevindingen en mijn plan van aanpak. We spreken met elkaar af hoe we verder gaan. In principe vindt er na elke 5 sessies met uw kind een oudergesprek plaats.

 
angelika therapy

Speltherapie

 Voor kinderen is het vaak moeilijk om te praten over moeilijke dingen die ze meemaken of waar ze mee zitten. Spelen is hun de manier om gevoelens te uiten en te verwerken. Spelen is de taal van het kind. Door te werken met spel, beelden en creativiteit kunnen kinderen zich veel beter uiten. Speltherapie is een geschikte vorm van therapie voor kinderen van 3 tot 12 jaar.